Trồng Hoa Được Hoa

Event trồng hoa được hoa, diễn ra thường xuyên...
Người chơi đi đến npc tinh thông vị trí Lạc Dương 203.310 mua mầm hoa
Có thể mua bằng đmp hoặc vàng
Tuy nhiên lâu lâu sever có sự kiện giảm giá... lúc đó... giả chỉ còn 1/3
Tức là rẻ đi rất nhiều...Trồng hoa khi thu hoạc được ly hỏa... nguyên liệu chính để tinh thông trang bị

Mua mầm hoa xong... người chơi có 2 sự lựa chọn
Trồng ở Đại Lộ Tây ở Lạc Dương
Hoặc là ra Kính Hồ trồng 
Trồng ở Kính Hồ thì nhiều ly hỏa hơn ở Lạc DươngKhi trồng có 3 sự lựa chọn
5p thu hoạch
15p thu hoạch
45p thu hoạch
Thời gian càng lâu... số ly hỏa kiếm được càng nhiều...

Trồng ở Lạc Dương thì sợ trộm
Trồng ở Kính Hồ thì vừa trộm vừa ks... trồng hơn trăm cây... phe địch kéo đến ks...

Có những đêm khuya thanh vắng... hãy dẫn ai đó ra một nơi xa xa... thời gian trồng hoa... tán ngẫu..
xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp... tạo nên những kĩ niệm khoảng khắc đẹp....


 

--> Mãi mãi một tình yêu - mãi mãi một sever
TLBB ĐÔNG - VUI - LÂU DÀI - RẺ - NHẤT HIỆN NAY
Trang Chủ: http://qlth.info/index
Fanpage: https://www.facebook.com/tlbb2
Groups: https://www.facebook.com/groups/1401855353163505/
-->GM Kỹ Thuật: https://www.facebook.com/babysmil3
-->GM Tư Vấn: https://www.facebook.com/diep205
 

>