Event Đấu Đơn Tô Châu

 
Event dựa trên map Trạm Phát Sóng của cf... mỗi nhân vật tự chiến đấu riêng rẻ, gặp ai đánh đó, bất kể ng quen hay cùng bang cùng liên minh...
Giết càng nhiều ng điểm số càng cao... giải thưởng càng lớn
 
 
 
Đã được tổ chức vài lần rồi... phản hồi rất thích thú... được thỏa chí pk...Nhưng củng đòi hỏi óc phán đoán tính linh hoạt như gặp một lúc vài người nên đánh ai trước... nên chạy trốn để bảo toàn tính mạng... 
 
Diễn ra từ lúc 20h đến lúc 21h ở Tô Châu - Có livesteam trực tiếp 
Ý kiến phản hồi rất tích cực, ai củng vui vẻ... tuy nhiên còn điểm hạn chế nhiều ng phản ánh là tính đoàn kết, nhưng trong 1 bang mà pk nhau, thì nãy sinh xích mích...
Video livesteam đã diễn ra  https://www.facebook.com/tlbb2/videos/1885023228192480/
-
Giải thưởng gồm 2 loại
Loại 1 cho 5 bạn giết nhiều nhất
Loại 2 cho tất cả mn tham gia
 
--> Mãi mãi một tình yêu - mãi mãi một sever
TLBB ĐÔNG - VUI - LÂU DÀI - RẺ - NHẤT HIỆN NAY
Trang Chủ: http://qlth.info/index
Fanpage: https://www.facebook.com/tlbb2
Groups: https://www.facebook.com/groups/1401855353163505/
-->GM Kỹ Thuật: https://www.facebook.com/babysmil3
-->GM Tư Vấn: https://www.facebook.com/diep205

 

>