Hướng Dẫn Đồ Full Môn PháiFull môn phái là những iteam liên kết với nhau tạo thành một bộ đồ hoàn hảo
Từ fpt cho đến nay... mọi người đều khao khát sở hữu set full này
Gồm 5 món 
Áo, mão, tay ( 3 món thủ )
Nhẫn và phù ( 2 món công )

Nguyên liệu để đổi đồ thủ áo, mão tay, gồm 100 viên Tần Hoàn Châu và 100 viên Yến Huyền Ngọc
2 Loại nguyên liệu này săn ở THDC3 và YVCM9

Nguyên liệu để đổi đồ công nhẫn phù, gồm 100 mãnh hộ phù và 100 mãnh giới chỉ
Loại nguyên liệu này, tham gia event, boss môn phái, boss map, boss bàn cổ, vòng quay may mắn...

Có một điểm lưu ý là
Nếu TD chơi độc thì đổi đồ full của phái TT
Nếu NM chơi huyền thì xài đồ full VD


 

--> Mãi mãi một tình yêu - mãi mãi một sever
TLBB ĐÔNG - VUI - LÂU DÀI - RẺ - NHẤT HIỆN NAY
Trang Chủ: http://qlth.info/index
Fanpage: https://www.facebook.com/tlbb2
Groups: https://www.facebook.com/groups/1401855353163505/
-->GM Kỹ Thuật: https://www.facebook.com/babysmil3
-->GM Tư Vấn: https://www.facebook.com/diep205
 

 

>